Wat doet Stichting Dierenlot

Nog veel te veel dieren in Nederland lijden een buitengewoon beroerd bestaan. Ze worden opgesloten in veel te kleine hokken, soms ernstig mishandeld, op straat gezet of gewoon maar aan hun lot overgelaten. Dit kan niet en dit mag niet gebeuren.

Stichting DierenLot komt op voor deze mishandelde, gewonde, afgedankte en verwaarloosde dieren in Nederland.  Het gaat daarbij om  gezelschaps-, zwerf-, en natuurdieren.   We doen dit in samenwerking met, en door het ondersteunen van, lokale en regionale dierenhulporganisaties. Deze dierenhulporganisaties hebben veelal financiële steun nodig voor voer, medicijnen, dierenartskosten, het uitvoeren van verbouwingen en de aanschaf van materieel of hulpmaterialen. Daarnaast rijden er al ruim 120 DierenLot dierenambulances door heel Nederland.