Wat doet ActionAid

ActionAid is een wereldwijde beweging die vecht tegen armoede en opkomt voor mensenrechten. ActionAid helpt mensen in ontwikkelingslanden om op te komen voor hun rechten. Zoals het recht op voedsel. Op onderwijs. Op inspraak in beslissingen die hun leven beïnvloeden. We bieden praktische steun en geven ook voorlichting en training waardoor mensen zelf een beter bestaan kunnen opbouwen. Door samen te werken en internationaal campagne te voeren tegen onrecht zorgen we voor blijvende verandering.