Wat doet Vluchtelingenwerk

Vluchten doe je niet zomaar. Niemand laat zonder reden zijn familie, vrienden en bezittingen achter. Vluchtelingen die in ons land bescherming zoeken, moeten weer helemaal bij nul beginnen. De ondersteuning die VluchtelingenWerk Nederland biedt, is dan ook hard nodig.?VluchtelingenWerk zet zich met vele vrijwilligers en hulp van donateurs in voor de bescherming van vluchtelingen in Nederland. We bieden persoonlijke steun en praktische hulp bij hun opvang, asielprocedure en integratie. Daarnaast pleiten we voor een eerlijke en humane behandeling van vluchtelingen. Zo staan vluchtelingen er niet alleen voor.

Met elke PowerFlower krijgen zij de kans een nieuw bestaan op te bouwen.