Wat doet Jantje Beton

Jantje Beton is het enige goede doel in Nederland dat bezig is met het verbeteren van de speelomgeving van alle kinderen (art. 31 Kinderrechtenverdrag). Waar mogelijk betrekt Jantje Beton de kinderen actief bij de ontwikkeling en realisatie van onze speelprojecten (art. 12 Kinderrechtenverdrag). Kinderen uit achterstandswijken of kinderen die in andere kwetsbare situaties verkeren hebben een extra steuntje in de rug nodig.
Voor al deze kinderen zet Jantje Beton zich in voor meer ruimte om te spelen, zowel met speelplaatsen als ruimte in agenda’s.