Wat doet De Kindertelefoon

Steun De Kindertelefoon!
€ 5,- Poster
€ 10,- Pennen
€ 15,- Lespakket voor een schoolklas

Algemene informatie
De Kindertelefoon biedt een luisterend oor aan alle kinderen in Nederland van 8-18 jaar die daar behoefte aan hebben. Met deze unieke taak geeft De Kindertelefoon invulling aan artikel 12 en 13 van het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Kinderen kunnen contact zoeken met De Kindertelefoon via telefoon en chat of met leeftijdsgenoten op het forum op de website. De dienstverlening van De Kindertelefoon is vertrouwelijk en gratis voor alle kinderen en jongeren.