Wat doet Alzheimer Nederland

Wist u dat de kans 1 op 5 is dat iemand in zijn leven dementie krijgt? Bij vrouwen is dit 1 op 3, doordat de levensverwachting van vrouwen hoger is. In Nederland hebben momenteel 270.000 mensen een vorm van dementie. Als gevolg van de vergrijzing zal in de toekomst het aantal mensen explosief stijgen naar meer dan een half miljoen in 2040. In 2055 bereikt het aantal mensen met dementie een piek van ruim 690.000. Alzheimer Nederland werkt aan een toekomst zonder dementie en aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun dierbaren. Hiervoor geven we voorlichting over dementie, bieden we ondersteuning en komen we op voor betere zorg voor mensen met dementie. En we maken wetenschappelijk onderzoek mogelijk, door financiële ondersteuning. Hiervoor is veel geld nodig en daarom is het zo belangrijk dat u voor ons – Alzheimer Nederland - in actie komt. Want alleen met uw hulp kunnen wij ons werk doen!